Privacybeleid

ManpowerGroup Solutions Belgium is zich bewust van het belang om de privacy van de persoonlijke informatie te beschermen voor onze medewerkers, ons leidinggevend personeel, onze kandidaten, klanten, leveranciers en partners. De aard van ons bedrijf noodzaakt ons om dergelijke informatie te verzamelen en te behandelen, en we zijn ervoor verantwoordelijk dit te beschermen. Bij ManpowerGroup Solutions Belgium maakt respect voor mensen deel uit van onze kernwaarden, samen met een toewijding aan het op ethische manier diensten verlenen.

Om aan die verplichtingen te voldoen houdt ManpowerGroup Solutions Belgium zich aan de volgende wereldwijde privacyprincipes, die als leidraad dienen voor onze handelingen op het gebied van privacy en de behandeling en bescherming van persoonlijke informatie:

  • Kennisgeving: wij verstrekken kennisgevingen waarin we uitleggen hoe en waarom wij persoonlijke informatie behandelen.
  • Keuze: indien van toepassing, bieden wij mensen keuzes over het verzamelen, gebruiken en uitwisselen door ons van hun persoonlijke informatie.
  • Verzameling en gebruik: wij streven ernaar alleen persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken die relevant en bruikbaar is voor onze zakelijke interacties.
  • Integriteit: wij doen redelijke en toepasselijke moeite persoonlijke informatie accuraat, volledig en actueel te houden.
  • Beveiliging: wij gebruiken redelijke en toepasselijke voorzorgsmaatregelen voor wat betreft informatiebeveiliging om persoonlijke informatie te beschermen.
  • Bewaring: wij streven ernaar persoonlijke informatie niet langer dan noodzakelijk te bewaren om aan onze wettelijke en zakelijke behoeften te voldoen.
  • Toegang: indien toepasselijk bieden wij mensen de gelegenheid om de informatie over hen die wij in ons bezit hebben te bekijken, te corrigeren, te verbeteren of bij te werken.
  • Vragen en klachten: wij geven mensen de gelegenheid vragen en klachten over onze privacypraktijken in te dienen. Wij zullen een onderzoek instellen naar vragen en klachten en proberen een oplossing te vinden.

Ingangsdatum: november 2010
Maatschappelijke zetel: Avenue Louise 523, 1050 Brussel