Werkwijze

Hoewel elke outsourcingopdracht maatwerk is, doorlopen we in elk project toch een aantal vaste stappen, die in 3 fases onderverdeeld zijn. Op elk moment plegen we overleg met iedereen die in uw bedrijf betrokken partij is. Zo bent u zeker dat we vanaf dag één op dezelfde golflengte zitten.

Fase 1

Definitie opdracht

Tijdens inleidende gesprekken brengen we uw behoeften en verwachtingen in kaart en definiëren de scope en de bijbehorende doelstellingen.

Fase 2

Quick scan

Ons specialistenteam licht uw project, activiteit of afdeling in vogelvlucht door. Zo toetsen we de hoofdlijnen af en gaan we na of de doelstellingen haalbaar zijn voor beide partijen. Letter of intent Met de intentieverklaring bevestigen beide partijen dat ze met elkaar in zee gaan volgens de afgesproken voorwaarden.

Fase 3

Due diligence

We nemen uw organisatie grondig onder de loep. We analyseren uw processen vanuit diverse invalshoeken: HR, IT, infrastructuur, financiële en juridische aspecten.

Business proposition

We leggen vast hoe we uw project, activiteit of afdeling gaan aanpakken. We omschrijven de strategie, de overdracht, en hoe we het beheer gaan organiseren. Zonder het kostenplaatje te vergeten.

Solutions

Als we een akkoord bereiken over de business proposition, definiëren we de targets. We bouwen flexibiliteit in, zodat we snel kunnen inspelen op veranderingen.

Transitie

In deze fase voeren we de overdracht uit. HR, finance, IT, operations... niets zien we over het hoofd. Desgewenst plannen we ook testrondes in de aanloop naar de uiteindelijke overdracht.

Transformatie

Na de overdracht houden we de vinger aan de pols en evalueren we voortdurend onze prestaties ten opzichte van de verwachte output. We onderzoeken waar we de kwaliteit nog kunnen opkrikken of kosten kunnen reduceren. Uiteraard gebeurt dat altijd in onderling overleg.